awam

Tender Tender

MOA
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)
 
MPIB
IKLAN TAWARAN
Tawaran adalah dipelawa kepada Pembekal yang berpengalaman dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang tersebut di bawah dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi perkara berikut :-
 

NO. TENDER / JENIS BEKALAN

BIDANG PENDAFTARAN / HARGA DOKUMEN

  1. MDI/PK/KW/476-TB003/2014

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Agriculture Intelligence System (AIS) Fasa 1 Bagi Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

  Kementerian Kewangan
  Bidang  :  210104
  Harga    :  RM400.00/tender
  *penambahan RM10.00/CD

  TAKLIMAT TENDER (WAJIB HADIR)

  Tarikh   : 08.07.2014 (Selasa)
  Masa    : 9:30 Pagi
  Tempat : Bilik Taklimat,
                  Bangunan Direktorat,
                  Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

 
Dokumen tender mula dijual dari 08.07.2014 sehingga 23.07.2014 dan boleh diperolehi dengan harga di atas dalam bentuk wang tunai / wang pos / bank draf atas nama Ketua Pengarah MARDI (Cek persendirian / syarikat tidak diterima) semasa waktu pejabat antara 8:30 pagi sehingga 4:30 petang di Program Pengurusan Perolehan, Bahagian Pengurusan Kewangan, Ibu Pejabat MARDI, Serdang, Selangor (Tel : 03-8943 7405). 
 
Pembekal dikehendaki membawa Sijil Asal Kementerian Kewangan beserta salinannya (tidak dikembalikan) semasa membeli dokumen tender.  Kegagalan berbuat demikian menyebabkan dokumen tender tidak akan dikeluarkan.
 
Dokumen tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul bermeterai dan ditulis nombor rujukan tender di penjuru sebelah kiri sampul berkenaan.  Dokumen ini hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Kewangan, Ibu Pejabat MARDI, 43400 Serdang, Selangor dan dokumen yang diposkan dengan mengunakan alamat di atas hendaklah sampai selewat-lewatnya pada tarikh tutup tender 05.08.2014 (selasa)  jam  12.00 tengahari.
 
MARDI tidak bertanggungjawab di atas kelewatan dokumen tender yang diposkan dan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran yang dikemukakan.
 
Iklan tender juga boleh didapati melalui laman web MOA http://www.moa.gov.my, MARDI http://www.mardi.gov.my dan 13 agensi MOA yang lain.