awam

Tender Tender

MOA
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)
 
MPIB
NOTIS TENDER


Tender adalah dipelawa daripada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dalam bidang bekalan di bawah bidang atau sub bidang yang berkaitan, berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan masih dibenarkan menyertai tender berikut :

 

NO. TENDER

TAJUK

KOD BIDANG PENDAFTARAN

HARGA DOKUMEN

LPNM/BKP/(TP)/03/2014

Tawaran Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia

220801

RM50.00

 

Dokumen tender boleh didapati mulai 16 April 2014 hingga 6 Mei 2014 pada waktu pejabat di alamat Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Wisma Nanas No.5, Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda 81200 Johor Bahru dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Wang Pos, Kiriman Wang atau Bank Draf di atas nama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.

 

Syarikat perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan Lesen daripada Kementerian Dalam Negeri untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen tender . Salinan sijil juga hendaklah disertakan untuk simpanan pejabat ini.

 

Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. tender LPNM/BKP/(TP)/03/2014 dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti tender di alamat :

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas,
No.5 Jalan Padi Mahsuri,
Bandar Baru Uda,
81200 Johor Bahru,

 

Tarikh tutup sebelum jam 12.00 tengahari pada 6 Mei 2014. Sebut Harga yang lewat daripada tarikh yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Untuk maklumat lanjut berkenaan sebut harga dan tender LPNM, sila layari www.mpib.gov.my.