awam

Tender Tender

MOA
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)
 
MPIB
KENYATAAN TENDER
 
Tender ini adalah dipelawa kepada Pembekal-Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan di bawah bidang atau sub bidang pendaftaran yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai Tender berikut:
 

NO. TENDER

TAJUK

KOD BIDANG PENDAFTARAN

HARGA DOKUMEN

LPNM/BPPT/(TB)/01/2015

Cadangan untuk Membekal dan Menghantar Baja Sebatian 15:1:16 ke stor milik Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu dan Pulau Pinang.

070101
(Baja)

RM50.00

 
Dokumen Tender boleh didapati mulai  9 Febuari 2015 hingga 2 Mac 2015 pada waktu pejabat di alamat Bahagian Khidmat Pengurusan, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Wisma NANAS, No.5, Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Wang Pos, Kiriman Wang atau Bank Draf di atas nama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.
 
Pembekal perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen Tender. Salinan sijil juga hendaklah disertakan untuk simpanan pejabat ini.
 
Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tender berserta dengan sampel baja ke dalam sampul berasingan dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :

Bahagian Khidmat Pengurusan,
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia,

Wisma NANAS, No.5 Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda,
81200 Johor Bahru,

JOHOR DARUL TA’ZIM.

 
Tarikh tutup sebelum  jam 12.00 tengahari pada  2 Mac 2015. Tender yang lewat daripada tarikh yang ditetapkan  tidak akan dipertimbangkan.