awam

Tender Tender

MOA
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)
(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)
 
MPIB
NOTIS TENDER
 
Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor Tempatan yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut:
 

NO. TENDER

TAJUK

SYARAT PENDAFTARAN

KOD BIDANG PENDAFTARAN

HARGA DOKUMEN

LPNM/BPTN/(TK)/04/2014

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF SETOR BAJA UNTUK PUSAT LATIHAN PERTANIAN LPNM DI ALOR BUKIT, PEKAN NANAS JOHOR.

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

G3

30 Oktober 2014
 

Jam : 10.00 Pagi
 

Lokasi:
Pejabat Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN) Alor Bukit, 81500 Pekan Nanas, Pontian, Johor.


Lawatan Tapak adalah WAJIB


(Wakil kontraktor wajib menyertakan surat wakil kuasa daripada syarikat)

RM400.00

 
Dokumen Tender boleh didapati mulai 28 Oktober 2014 hingga 18 November 2014 pada waktu pejabat di alamat Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Wisma Nanas No.5, Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda 81200 Johor Bahru dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Wang Pos, Kiriman Wang atau Bank Draf di atas nama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai atau cek tidak akan diterima.
 
Kontraktor perlu mengemukakan Sijil Pendaftaran Asal yang masih sah tempohnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk semakan sebelum dibenarkan membeli Dokumen tender.  Salinan sijil juga hendaklah disertakan untuk simpanan pejabat kami.
 
Wakil kontraktor yang hadir semasa lawatan tapak wajib menyertakan surat wakil kuasa daripada syarikat .
 
Dokumen Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tender dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :

Bahagian Khidmat Pengurusan,
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia,

Wisma NANAS, No.5 Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda,
81200 Johor Bahru,

JOHOR DARUL TA’ZIM.

 
Tarikh tutup tawaran adalah sebelum  jam 12.00 tengahari pada 18 November 2014. Tender yang lewat daripada tarikh yang ditetapkan  tidak akan dipertimbangkan.