awam

Sebut Harga Sebut Harga

«Back

KENYATAAN SEBUTHARGA - LPNM/BPTN/(SP)/05/2017

moa

LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA

(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)

mpib

KENYATAAN SEBUTHARGA

LPNM/BPTN/(SP)/05/2017
 

CADANGAN PERKHIDMATAN PENYEDIAAN BAHAN TANAMAN DAN MENANAM SULUR NANAS SEBANYAK 400,000 SELUAS 20 EKAR DI LADANG BPTN ALOR BUKIT PEKAN NANAS PONTIAN JOHOR.

 

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal tempatan seperti tajuk di atas dan syarat-syarat berikut:

 

Bil Kod Bidang KKM Wajib hadir taklimat tapak pada Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di tempat & masa sebagaimana berikut
1.

222104
Pertanian/ Tanaman/Ladang/ Taman/Hutan Dan Ladang Hutan

 

Waktu 10.00 pagi Mula Ahad
21hb Mei 2017
Tarikh Ahad
21hb Mei 2017
Hingga Isnin
29 Mei 2017
Tempat Ladang BPTN Alor Bukit, Pekan Nanas, Pontian Tempat Semasa Lawatan Tapak

Atau

Ibu Pejabat LPNM Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat LPNM, Wisma Nanas, No.5 Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor
Harga RM 30.00

 

2. Hanya penama dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak ; dan

3. Surat wakil kuasa daripada syarikat diwajibkan bagi kontraktor yang tidak dapat hadir lawatan tapak.

4. Waktu urusan pembelian dan pertanyaan mengenai sebutharga seperti berikut:
 

Hari

Waktu

Ahad - Rabu
Khamis

9.00 pagi - 12.30 tengahari & 2.00 petang - 4.30 petang
9.00 pagi - 12.30 tengahari & 3.00 petang - 3.00 petang

SEBUTHARGA TUTUP PADA

Waktu

Tarikh

Tempat

12.00 tengahari

Isnin
29 Mei 2017

Ibu Pejabat LPNM Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat LPNM, Wisma Nanas, No.5 Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor

 

5. Dokumen sebutharga yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di tempat sepertimana jadual di atas.

 

PERINGATAN : “PEMBERI & PENERIMA RASUAH ADALAH SALAH DIBAWAH AKTA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA” (AKTA 694)