awam

Sebut Harga Sebut Harga

«Back

KENYATAAN SEBUTHARGA - LPNM/BKP/(SP)/02/2017

mpib

LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA
(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)


KENYATAAN SEBUTHARGA

LPNM/BKP/(SP)/02/2017
 

SEBUT HARGA MEMBEKAL PERKHIDMATAN POLISI INSURANS BANGUNAN DAN KELENGKAPAN PEJABAT MILIK LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA

 

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal tempatan seperti tajuk di atas dan syarat-syarat berikut:

 

Bil Wajib Daftar dengan Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di tempat & masa sebagaimana berikut
1.

KEMENTERIAN KEWANGAN
 

Kod Bidang
 

221801/221802
(Syarikat Insurans/Broker Insurans)

Mula

Rabu
12/07//2017

Hingga

Isnin
24/07/2017

Tempat Bhg. Khidmat Pengurusan Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri, 81200 Bandar Baru Uda, Johor Bahru Johor.
Harga RM 20.00

 

2. Dokumen Sebutharga HANYA akan dijual kepada :

  1. Penama pada sijil pendaftaran Kementerian Kewangan/ surat wakil kuasa daripada syarikat dan ;
  2. Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod/ sub bidang yang disyaratkan.

3. Pembekal-pembekal yang ingin menyertai sebutharga ini mestilah berdaftar sebagai pembekal dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Pendaftaran boleh dibuat melalui capaian URL http://supplier.mpib.gov.my.
 

4. Waktu urusan pembelian dan pertanyaan mengenai sebutharga seperti berikut:

 

Hari

Waktu

Ahad - Rabu
Khamis

9.00 pagi - 12.30 tengahari & 2.00 petang - 4.30 petang
9.00 pagi - 12.30 tengahari & 2.00 petang - 3.00 petang

SEBUTHARGA TUTUP PADA

Waktu

Tarikh

Tempat

12.00 tengahari

24/07/2017

Kaunter Khidmat Pelanggan Blok A, Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri, 81200 Bandar Baru Uda, Johor Bahru Johor.

 

5. Pembelian dokumen sebutharga juga boleh dibuat secara atas talian dan pembayaran boleh dibuat melalui akaun CIMB Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia : 860-1509-846.
 

6. Tawaran harga yang lengkap hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem e-Supplier pada atau sebelum 24/07/2017 (Isnin) jam 12.00 tengahari.
 

7. Dokumen sebutharga (manual dan dokumen sokongan) yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di tempat sepertimana jadual di atas.
 

8. Kelewatan sebutharga yang lewat dikemukakan melalui sistem e-Supplier serta kelewatan menghantar dokumen (manual dan dokumen sokongan)  sepertimana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

PERINGATAN : "PEMBERI & PENERIMA RASUAH ADALAH SALAH DIBAWAH AKTA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA" (AKTA 694)