warga lpnm

Unit Komunikasi Korporat (UKK) Unit Komunikasi Korporat (UKK)

LATAR BELAKANG UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Unit Komunikasi Korporat merupakan unit yang bertanggungjawab dalam mengendalikan hal-hal berkaitan media serta perhubungan awam dengan Kementerian / Jabatan / Agensi/ sektor swasta dan masyarakat amnya.


VISI

Sebagai peneraju kecemerlangan perkhidmatan penerangan, komunikasi dan perhubungan awam yang berkesan ke arah merealisasi visi LPNM dan menaikkan imej organisasi


MISI

 • Membangunkan minda dengan mentransformasikan maklumat yang tepat, cekap dan berkesan.
 • Melahirkan warga LPNM dan masyarakat umum yang progresif dan berpengetahuan.
 • Mentransformasi sistem maklumat & komunikasi ke arah meningkatkan imej korporat LPNM yang cemerlang.


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

 • Penerbitan Korporat
  • Menyediakan dan menerbit Laporan Tahunan LPNM
  • Menyediakan bahan cetakan, teks ucapan, brosur, risalah, artikel, press release, fact sheet, note to editor, rakaman video dan foto
  • Mengemaskini maklumat berkenaan dengan program-program LPNM di laman web rasmi
  • Menyediakan media database dengan menyenaraikan dan menyimpan agensi-agensi berita Jabatan/Kementerian
  • Pengedaran laporan tahunan LPNM
  • Penerbitan Video Korporat

 • Perhubungan Awam
  • Menguruskan urusan protokol majlis Jabatan dan Kementerian
  • Menjadi penyambut tetamu bagi majlis Jabatan dan Kementerian
  • Menguruskan jemputan media
  • Menyusun takwim tahunan LPNM
  • Pembekalan maklumat dan informasi kepada pelanggan
  • Penyelaras bagi maklumat berkenaan program dari Jabatan/Kementerian serta pihak-pihak berkaitan
  • Menguruskan program lawatan/kunjungan daripada pihak luar
  • Memastikan imej korporat LPNM berada di tahap terbaik
  • Bekerjasama dengan pihak media cetak dan elektronik dalam konteks promosi dan hebahan berkenaan dengan program Jabatan

 • Aduan Pelanggan
  • Memantau aduan awam melalui laman web/facebook/akhbar/surat/ dan sistem I-SPAA
  • Memberi maklumbalas dalam tempoh 48 jam penerimaan aduan
  • Penyediaan laporan aduan kepada Jabatan/Kementerian
  • Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa aduan peringkat Kementerian

 • Piagam Pelanggan
  • Memantau dan mengemaskini pencapaian piagam pelanggan Jabatan
  • Menyediakan laporan piagam pelanggan kepada Kementerian dan Jabatan
  • Mengemaskini dan memastikan piagam pelanggan Jabatan dipamerkan serta relevan dengan situasi semasa
  • Menghadiri Mesyuarat piagam pelanggan peringkat Kementerian
 • Media Sosial
  • Mengemaskini akaun media sosial Facebook dan Twitter

 

Mukasurat: 1  2