awam

Unit Integriti (UI) Unit Integriti (UI)

Unit Integriti LPNM ditubuhkan pada 1 April 2014 berasaskan Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil. 6 Tahun 2013. Model yang ditetapkan oleh SPRM berasaskan tahap risiko dalam sesebuah organisasi iaitu Model C (Organisasi Berisiko Rendah).
 

Dianggotai seramai 3 orang pegawai. Diketuai oleh seorang Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E44 dan dibantu oleh 2 orang Pembantu Tadbir Gred N26 dan N17.
 

Tujuan Unit Integriti ditubuhkan :
 

  • Memastikan penjawat LPNM mengamalkan budaya kerja cemerlang berdisplin dan mengamalkan nilai-nilai murni.
  • Meningkatkan keyakinan rakyat menerusi sistem tadbir urus dan budaya kerja yang berkualiti.
  • Melaksanakan sistem penyampaian yang berkesan dan cemerlang
     


carta organisasi

 

Mukasurat: 1  2  3