awam

Unit Integriti (UI) Unit Integriti (UI)

Unit Integriti LPNM berperanan :
 

 • Melaksanakan fungsi Urusetia Lembaga Tatatertib
 • Menjalankan aktiviti aktiviti Pengukuhan Integriti.
  • Ceramah Integriti
  • Sudut Integriti
  • Kursus Tatatertib
  • Tazkirah Mingguan
 • Penghasilan Artikel berkaitan Integriti
 • Sebagai Urusetia Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU)
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta pelanggaran tatatertib dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
   

AKTIVITI-AKTIVITI YANG TELAH DIJALANKAN BAGI TAHUN 2015.
 

Majlis Konvokesyen Program Pegawai Integriti Bertauliah (CElO) Kali Ke – 4
9 April, 2015
Dewan Tun Ismail, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur
 
konvokesyen
 
CelO ialah seorang yang memiliki kelayakan yang ditauliahkan oleh Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah (LPPIB). CelO menerima program latihan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Integriti Korporat (CIDC), MACA dan diiktiraf oleh kerajaan malaysia. CelO ialah seorang yang bertanggungjawab ke atas pengurusan integriti di suatu organisasi. CelO merancang, melaksana dan memantau keberkesanan insiatif-insiatif integriti organisasinya.
 
Kursus Pengenalan Tatatertib Akta Badan Berkanun (Akta 605) LPNM pegawai LPNM Gred 17 – 27
17 – 19 Mac 2015
Bayou Lagoon Resort Melaka
 
aktiviti 1 aktiviti 2
Aktiviti berkumpulan perihal kajian kes
   
Kursus Mengendalikan Prosedur Perolehan Dan Kewangan Yang Betul Bagi Pegawai LPNM
16 Febuari 2015
Hotel M-Suite Johor Bahru
   
aktiviti 1 aktiviti 2
 
 
Taklimat CIP oleh Pegawai SPRM Johor Bahru sempena Perhimpuan Pagi LPNM Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam
22 Januari 2015
Dewan Mas Merah LPNM Johor
   
aktiviti 1 aktiviti 2
Kenapa Perlu Menandatangani CIP
   
 

 

Mukasurat: 1  2  3