awam

Takwim Tahun 2016 Takwim Tahun 2016

Takwim Pelaksanaan Projek Pembangunan Kapasiti dan Pemindahan Teknologi (TOT) Mengikut Negeri Tahun 2016

 Bil    Aktiviti Tarikh Cadangan
 Jan   Feb   Mac   Apr   Mei   Jun   Jul   Ogos   Sept   Okt   Nov   Dis 

Tindakan

 1 Kursus Asas Teknologi Tanaman                         BPPT
 2 Kursus Penerangan Projek RMke-11                         Negeri Johor
 3 Kursus Penerangan Projek RMke-11                         Negeri Perak
 4 Kursus Asas Teknologi Tanaman Nanas                         Negeri Sembilan
Negeri Sarawak
 5 Kursus Asas Teknologi Tanaman Nanas                         Negeri Selangor
 6 Kursus Asas Teknologi Tanaman Nanas                         Negeri Johor
 7 Kursus Asas Teknologi Tanaman Nanas                         Negeri Kelantan
 8 Kursus Lanjutan Tanaman Nanas                         Negeri Pahang
 9 Kursus Lanjutan Tanaman Nanas                         Negeri Kedah
 10 Kursus Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP)                         Negeri Terengganu

 

* 6 Jun 2016: 1 Ramadhan 1437 Hijrah

* 6 Julai 2016: 1 Syawal 1437 Hijrah