warga lpnm

Perangkaan Industri Nanas Malaysia Perangkaan Industri Nanas Malaysia

Perangkaan Industri Nanas Malaysia 2008

Tiada aplikasi Adobe Reader? Klik disini untuk muat turun (~40mb)

Bil Maklumat Industri Nanas Muat Turun
PDF
1.  Perangkaan Asas Nanas Muat Turun
2.  Keluasan Tanaman Nanas
Muat Turun
  
3.  Pengeluaran Buah Nanas
Muat Turun
  
4.  Pengeluaran Buah Nanas Mengikut Negeri
Muat Turun
  
5.  Pengeluaran Nanas Kaleng
Muat Turun
  
6.  Pengeluaran Nanas Kaleng Mengikut Gaya Potongan
Muat Turun
  
7.  Harga Buah Nanas
Muat Turun
  
8.  Harga F.O.B. Muat Turun
  
9.  Bilangan Pekebun Kecil Nanas
Muat Turun
  
10.  Eksport Nanas Kaleng Malaysia
Muat Turun
  
11.  Eksport Nanas Kaleng Malaysia Mengikut Negara Muat Turun
  
12.  Eksport Nanas Kaleng Dunia
Muat Turun
  
13.  Tarif
Muat Turun
  
14.  Eksport Nanas Segar
Muat Turun
  
15.  Penglibatan Pekebun Kecil
Muat Turun
  
16.  Bilangan Pekerja Dalam Industri Nanas Muat Turun
  
17.  Penghantaran Buah Nanas Ke Kilang Muat Turun
  
18.  Laporan Statistik Eksport Nanas Dunia Muat Turun
  
Mukasurat: 1  2  3  4  5  6