warga lpnm

Perangkaan Industri Nanas Malaysia Perangkaan Industri Nanas Malaysia

Perangkaan Industri Nanas Malaysia 2009

Tiada aplikasi Adobe Reader? Klik disini untuk muat turun (~40mb)

Bil Maklumat Industri Nanas Muat Turun
PDF
1.  Perangkaan Asas Nanas Muat Turun
2.  Keluasan Tanaman Nanas
Muat Turun
3.  Pengeluaran Buah Nanas
Muat Turun
4.  Pengeluaran Buah Nanas Mengikut Negeri
Muat Turun
5.  Pengeluaran Nanas Kaleng
Muat Turun
6.  Pengeluaran Nanas Kaleng Mengikut Gaya Potongan
Muat Turun
7.  Harga Buah Nanas
Muat Turun
8.  Harga Purata F.O.B.
Muat Turun
9.  Bilangan Pekebun Kecil Nanas
Muat Turun
10.  Eksport Nanas Kaleng Dan Jus Nanas Malaysia
Muat Turun
11.  Eksport Nanas Kaleng Malaysia Ke Negara-Negara Utama  Muat Turun
12.  Eksport Nanas Kaleng Dunia Mengikut Negara
Muat Turun
13.  Tarif
Muat Turun
14.  Eksport Nanas Segar Dan Nanas Perhiasan
Muat Turun
15.  Penglibatan Pekebun Kecil
Muat Turun
16.  Bilangan Pekerja Dalam Industri Nanas Muat Turun
17.  Buah Nanas Yang Dihantar Ke Kilang
Muat Turun
18.  Laporan Statistik Eksport Nanas Segar Dunia (RM)
Muat Turun
19.  Laporan Statistik Eksport Nanas Segar Dunia (Kuantiti)
Muat Turun
20.  Lampiran 1 - Kos Pengeluaran Tanaman Nanas Seekar Muat Turun

 

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6