warga lpnm

Perangkaan Industri Nanas Malaysia Perangkaan Industri Nanas Malaysia

Perangkaan Industri Nanas Malaysia 2010

Tiada aplikasi Adobe Reader? Klik disini untuk muat turun (~40mb)

Bil Maklumat Industri Nanas Muat Turun
PDF
1.  Perangkaan Asas Nanas
Muat Turun
2.  Keluasan Tanaman Nanas Mengikut Pekebun Kecil Yang Berdaftar Dan Estet (Hektar) Muat Turun
3.  Pengeluaran Buah Nanas Muat Turun
4.  Pengeluaran Buah Nanas Mengikut Negeri
Muat Turun
5.  Pengeluaran Nanas Kaleng Oleh Kilang-Kilang Muat Turun
6.  Pengeluaran Nanas Kaleng Mengikut Gaya Potongan Dan Air Nanas
Muat Turun
7.  Harga Buah Nanas Pekebun Kecil Dijual Dikilang Berdaftar Muat Turun
8.  Harga Purata F.O.B. Seperti Piawai Bagi Eksport Nanas Kaleng Malaysia
Muat Turun
9.  Bilangan Pekebun-Pekebun Kecil Nanas
Muat Turun
10.  Eksport Nanas Kaleng Dan Jus Nanas Malaysia
Muat Turun
11.  Eksport Nanas Kaleng Malaysia Ke Negara-Negara Utama Muat Turun
12.  Halangan Tarif Bukan Tarif Kalengan : EC Dan Jepun 2010
Muat Turun
13.  Eksport Nanas Segar Dan Nanas Perhiasan
Muat Turun
14.  Penglibatan Pekebun Kecil Muat Turun
15.  Buah Nanas Yang Dihantar Ke Kilang
Muat Turun

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6