warga lpnm

Perangkaan Industri Nanas Malaysia Perangkaan Industri Nanas Malaysia

Perangkaan Industri Nanas Malaysia 2011

Tiada aplikasi Adobe Reader? Klik disini untuk muat turun (~40mb)

Bil Maklumat Industri Nanas Muat Turun
PDF
1.  Perangkaan Asas Nanas
Muat Turun
2.  Keluasan Tanaman Nanas Mengikut Pekebun Kecil Yang Berdaftar Dan Estet (Hektar) Muat Turun
3.  Pengeluaran Buah Nanas Muat Turun
4.  Pengeluaran Buah Nanas Mengikut Negeri
Muat Turun
5.  Pengeluaran Nanas Kaleng Oleh Kilang-Kilang Muat Turun
6.  Pengeluaran Nanas Kaleng Mengikut Gaya Potongan Dan Air Nanas
Muat Turun
7.  Harga Buah Nanas Pekebun Kecil Dijual Dikilang Berdaftar Muat Turun
8.  Harga Purata F.O.B. Seperti Piawai Bagi Eksport Nanas Kaleng Malaysia
Muat Turun
9.  Eksport Nanas Kaleng Dan Jus Nanas Malaysia Muat Turun
10.  Eksport Nanas Kaleng Malaysia Ke Negara-Negara Utama
Muat Turun
11.  Halangan Tarif Bukan Tarif Bagi Nanas Kalengan : EC Dan Jepun 2011
Muat Turun
12.  Eksport Nanas Segar Dan Nanas Perhiasan
Muat Turun
13. Lampiran 1 - Anggaran Kos Pengeluaran dan Pendapatan Tanaman Nanas di Tanah Gambut
Muat Turun
14. Lampiran 2-Anggaran Kos Pengeluaran dan Pendapatan Tanaman Nanas di Tanah Mineral
Muat Turun

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6