MENU

SOALAN LAZIM SOALAN LAZIM

9. Apakah perbezaan pembajaan bagi penanaman nanas di atas tanah gambut dan tanah mineral?

 

 Tanah  Pembajaan
 Tanah Mineral  - Pembajaan awal baja CIRP 3g/pokok.1-7 hari selepas tanam.
 -  Baja sebatian :-
         i.     NPK 15:15:15
         ii.    NPK 12:12:17::2
 -  20g/pokok setiap peringkat pembajaan.
 - Tabur baja diantara dua barisan pokok dalam barisan kembar di atas batas.
 Tanah Gambut  -  Menggunakan baja campuran.
 -  NPK 30:1:32
 - 14g/pokok setiap kali pembajaan.

 

10. Apakah bentuk bantuan yang disalurkan oleh pihak LPNM kepada pekebun nanas?

 

Input Kuantiti/ekar Nilai
Rancangan Tanam Baru (RTB) Rancangan Tanam Semula (RTS)
 1. Benih nanas  17,000 sulur  1,700.00  -
 2. Racun rumpai  2 gelen  700.00  700.00
 3. Baja :-
 i. Baja Campuran
ii. Baja Sebatian
 15 bag (50kg)
 12 bag (50kg)
   
 4. Hormon  2 botol       
Jumlah  2,400.00  700.00

 

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6  7  8