warga lpnm

Portal Sistem Maklumat Industri Nanas Portal Sistem Maklumat Industri Nanas

SMIN


Portal Sistem Maklumat Industri Nanas
Capaian aplikasi Sistem Maklumat Industri Nanas (SMIN) secara internet kepada pegawai LPNM yang bertanggungjawab mengemaskini maklumat di dalam SMIN.

 

** Sistem sedang dalam proses penambahbaikan.