awam

Sebut Harga Sebut Harga

«Back

KENYATAAN SEBUTHARGA - LPNM/ICT/(SB)/06/2017

mpib

LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA
(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)


KENYATAAN SEBUTHARGA

LPNM/ICT/(SB)/06/2017
 

SEBUTHARGA BAGI MENGKAJI, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MENGINTEGRASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH APLIKASI SISTEM CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST) LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)

 

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal tempatan seperti tajuk di atas dan syarat-syarat berikut:

 

Bil Wajib Daftar dengan Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di tempat & masa sebagaimana berikut
1.

KEMENTERIAN KEWANGAN
 

Kod Bidang
 

210103
Software/System Development/Customization and Maintenance including data entry, data processing

Mula

Ahad
21/05//2017

Hingga

Isnin
29/05/2017

Tempat Bahagian Khidmat Pengurusan, Wisma Nanas, No.5 Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor
Harga RM 40.00

 

2. Dokumen Sebutharga HANYA akan dijual kepada :

  1. Penama pada sijil pendaftaran Kementerian Kewangan/ surat wakil kuasa daripada syarikat dan ;
  2. Syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod/ sub bidang yang disyaratka.

3. Waktu urusan pembelian dan pertanyaan mengenai sebutharga seperti berikut:

 

Hari

Waktu

Ahad - Rabu
Khamis

9.00 pagi - 12.30 tengahari & 2.00 petang - 5.00 petang
9.00 pagi - 12.30 tengahari & 2.00 petang - 3.30 petang

SEBUTHARGA TUTUP PADA

Waktu

Tarikh

Tempat

12.00 tengahari

29/05/2017

seperti di atas

 

4. Dokumen sebutharga yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di tempat sepertimana jadual di atas.

 

PERINGATAN : “PEMBERI & PENERIMA RASUAH ADALAH SALAH DIBAWAH AKTA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA” (AKTA 694)