warga lpnm

PERATURAN PERATURAN

Bagi melaksanakan fungsi-fungsi Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, beberapa peraturan telah digubal di bawah Akta tersebut seperti berikut :

    1. Pineapple Industry (Export Marketing) Regulations 1959
       (a) Pendaftaran Pengeksport

    2. Pineapple Industry (Fruit Control) Regulations 1978
       (a) Pendaftaran Penanam Nanas
       (b) Pendaftaran Penjual-Penjual
       (c) Pendaftaran Pengangkut-Pengangkut
       (d) Kuota Buah Nanas ke Kilang
       (e) Pusat Pembahagian Buah Nanas

    3. Pineapple Industry (Cannery Control) Regulations 1959
       (a) Pendaftaran Kilang Nanas
       (b) Pendaftaran Kilang Kecil
       (c) Peraturan Kesihatan

    4. Pineapple Industry (Cess on Exports) Regulations 1959
       (a) Pendaftaran Ses Terhadap Pengeksport
       (b) Pengesahan Pengisytiharan Eksport

    5. Pineapple Industry (Grading, Labelling and Marking) Regulations 1959
       (a) Pengambilan sampel dan penentuan gred
       (b) Mendaftarkan Label