warga lpnm

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Bagi Bulan Januari Hingga Disember 2017


BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN TANAMAN
 

Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit  
Bulan Bilangan
Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
1.

Skim Geran Bantuan Penanaman Nanas

Memberi kelulusan ke atas permohonan lengkap Skim Bantuan Penanaman Nanas dalam tempoh Enam (6) minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman  Jan 0 0 0 -
 Feb 0 0 0 -
 Mac 0 0 0 -
 April 0 0 0 -
 Mei 617 442 177 -
 Jun 469 259 210 -
 Julai 0 0 0 -
 Ogos 0 0 0 -
 Sept 0 0 0 -
 Okt 0 0 0 -
 Nov        
 Dis        
2.

Mengadakan latihan dan sesi bimbingan kepada 240 orang penanam nanas setahun

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman  Jan 0 0 0 0
 Feb 31 31 0 Sarawak
 Mac 182 182 0 Johor, Perak
 April 103 103 0 Sarawak, Kedah
 Mei 218 218 0 Perak, N.Sembilan, Johor, Sarawak
 Jun 0 0 0 -
 Julai 85 85 0 Serdang, Selangor & Melaka
 Ogos 198 198 0 Perak, Pahang, Johor, Sarawak
 Sept 130 130 0 Selangor, Kedah, Sarawak
 Okt 0 0 0 -
 Nov        
 Dis        

 

Pencapaian piagam pelanggan untuk bulan yang terbaru belum dirasmikan untuk paparan. Pencapaian piagam pelanggan adalah berdasarkan pencapaian bagi setiap suku tahun. Sila ke Arkib untuk melihat kandungan sebelumnya
 
Tarikh Kemaskini : 23 November 2017

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6