warga lpnm

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Bagi Bulan Januari Hingga Disember 2017


BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN TANAMAN
 

Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit  
Bulan Bilangan
Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
1.

Skim Geran Bantuan Penanaman Nanas

Memberi kelulusan ke atas permohonan lengkap Skim Bantuan Penanaman Nanas dalam tempoh Enam (6) minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman  Jan 0 0 0  
 Feb 0 0 0  
 Mac        
 April        
 Mei        
 Jun        
 Julai        
 Ogos        
 Sept        
 Okt        
 Nov        
 Dis        
2.

Mengadakan latihan dan sesi bimbingan kepada 240 orang penanam nanas setahun

Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman  Jan 0 0 0  
 Feb 0 0 0  
 Mac        
 April        
 Mei        
 Jun        
 Julai        
 Ogos        
 Sept        
 Okt        
 Nov        
 Dis        

 

Pencapaian piagam pelanggan untuk bulan yang terbaru belum dirasmikan untuk paparan. Pencapaian piagam pelanggan adalah berdasarkan pencapaian bagi setiap suku tahun. Sila ke Arkib untuk melihat kandungan sebelumnya

Mukasurat: 1  2  3  4  5  6