warga tani

Pembangunan / Penyelenggaraan Tanaman Pembangunan / Penyelenggaraan Tanaman

PERKHIDMATAN DAN AKTIVTI YANG DIJALANKAN

Pembangunan / Penyelenggaraan Tanaman

  1. Salah satu komponen penting dan strategi yang berkesan dalam mendidik dan mentransformasikan teknologi baru di dalam penanaman nanas ialah menerusi model penanaman secara komersil. Model penanaman secara komersil ini dibangunkan di pusat pembangunan teknologi tanaman nanas di seluruh negara. aktiviti pembangunan ladang komersil nanas ini mempunyai motif yang jelas untuk menghasilkan model penanaman komersil berteknologi tinggi yang akhirnya akan diterapkan kepada pengusaha tanaman nanas tempatan. Pendekatan ini juga mampu mendapatkan data pengeluaran buah nanas yang dibuat secara komersial dan perbandingan hasil mengikut baka. Ianya boleh dijadikan sebagai pengukur atau standard bagi membandingkan hasil tanaman yang dikeluarkan oleh pekebun nanas.
  2. Pekebun kecil akan dibawa untuk melihat model ini dan menjalani latihan hands on di samping penyampaian teori sebagai pengetahuan. Dalam hal ini, bagi tujuan memastikan model penanaman secara komersil ini kekal serta unggul selaras dengan teknologi pengurusan tanaman yang diperkenalkan maka penyelenggaraan tanaman mestilah dilakukan dengan cekap, teratur dan sistematik. Dengan demikian, projek pembangunan penyelenggaraan tanaman ini dilaksanakan bagi memastikan keunggulan model yang boleh diteladani.