warga tani

Pembinaan Bangunan Pejabat & Kuarters Pembinaan Bangunan Pejabat & Kuarters

PERKHIDMATAN DAN AKTIVTI YANG DIJALANKAN

Pembinaan Bangunan Pejabat & Kuarters

  1. Pembangunan PPTTN di seluruh negara perlu mencapai tahap sebagai pusat kecemerlangan nanas yang mempunyai segala kemudahan dan kelengkapan industri sekaligus menjadi model industri di sesuatu zon penanaman. Lantaran itu, pada asasnya kemudahan pejabat dan kuarters menjadi komponen utama sebagai mengikhtiraf penubuhan sesuatu PPTTN yang baru. dalam masa yang sama kemudahan asas ini penting bagi memastikan operasi rutin dilaksanakan dan membolehkan anggota lpnm dihantar untuk memberikan perkhidmatan kepada golongan sasar di zon atau wilayah yang terlibat.
  2. Dari segi konsepnya, kawasan operasi di PPTTN biasanya merangkumi keluasan pejabat yang dianggarkan seluas 15 hingga 50 ekar dan kawasan ladang yang mempunyai keluasan melebihi 100 ekar. Pada masa ini PPTTN yang baru akan dibangunkan seperti di Jelebu, Negeri Sembilan dengan keluasan 100 ekar dan PPTTN Rompin, Pahang yang mempunyai keluasan 1500 ekar. Bagi pembangunan pejabat dan kuarters di ppttn baru yang dijangka akan dilaksanakan di Jelebu dan Rompin, komponen projek yang terlibat ialah membina pejabat dengan kapasiti anggota 20 hingga 30 orang serta kemudahan kuarters untuk mereka di kawasan yang sama.