warga lpnm

Pejabat Wilayah Pejabat Wilayah

FUNGI UNIT
 

1. Menguruskan pelaksanaan program-program Tanam Semula/Tanam Baru mengikut Akta/Ordinan,skim dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Jemaah Lembaga dan Pengurusan atasan LPNM.

2. Mengurus program-program pemindahan teknologi, khidmat sokongan,sistem komunikasi dan pendidikan kepada pengusaha-pengusaha nanas melalui sistem penebangan yang berkesan.

3. Merancang dan melaksanakan serta menyelaras program peningkatan pendapatan pengusaha termasuk aktiviti-aktiviti ekonomi dan aktiviti-aktiviti sosial.

4. Menentukan segala perangkaan/laporan-laporan dihantar ke ibu pejabat pada masa yang ditetapkan.

5.

Mengurus aktiviti pentadbiran/kakitangan,kewangan dan perolehan dan pengurusan harta modal di setiap negeriSENARAI PEJABAT WILAYAH

  • Wilayah Selatan (Johor / Melaka)
  • Wilayah Tengah (Negeri Sembilan / Selangor)
  • Wilayah Utara (Pulau Pinang / Perlis / Perak / Kedah)
  • Wilayah Timur (Terengganu / Kelantan / Pahang)
  • Wilayah Malaysia Timur (Sabah / Sarawak)