warga lpnm

OBJEKTIF OBJEKTIF

Untuk meningkatkan sumbangan sektor pertanian kepada pendapatan negara, pertukaran mata wang asing dan peluang-peluang pekerjaan.
Untuk menggalakkan pelaburan dan meningkatkan penglibatan pelaburan asing dalam industri.
Untuk menguruskan sektor penanaman nanas dan memaksimakan pengeluaran secara berterusan.
Untuk meningkatkan Program Kawalan Mutu bagi menjamin kualiti hasil yang berterusan.
Untuk mengekalkan dan mengukuhkan pasaran yang sediada dan menerokai pasaran baru.
Untuk meningkatkan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan nanas serta menambahkan aktiviti-aktiviti industri nanas hiliran dan bernilai tambah tinggi.
Menjadi pusat maklumat dan rujukan kepada industri nanas.
Untuk menggalakkan penglibatan masyarakat tempatan dalam pelbagai projek-projek industri nanas dan mengekalkan penglibatan mereka melalui khidmat nasihat dan pemantauan yang berterusan.
Untuk menggalakkan pembangunan industri yang terancang melalui khidmat pengembangan dan aktiviti-aktiviti penyelidikan.
Untuk menjalinkan kerjasama antarabangsa yang lebih erat dalam pelbagai bidang dan perkongsian pintar bagi mendapat faedah melalui teknologi dan pertukaran maklumat saintifik.