awam

MUAT TURUN MUAT TURUN

BIL PEKELILING DALAMAN / ARAHAN / PERATURAN LPNM MUAT TURUN
1 Prosedur Dalaman Pentadbiran Bil 1/2010 Garis Panduan Am Pengurusan Kenderaan Bermotor Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muat Turun
2 Prosedur Dalaman Pentadbiran Bil 2/2010 Garis Panduan Penggunaan Kenderaan Rasmi Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muat Turun
3 Garis Panduan Perlaksanaan Mesyuarat Pengurusan, Mesyuarat Pagi Dan Mesyuarat Pengurusan Bahagian - Pekeliling Arahan Ketua Pengarah Bil.2/2011 Muat Turun
4 Prosedur Dalaman Pentadbiran Bil 3/2010 Mekanisma Latihan Lain Selain Daripada Menghadiri Kursus/Latihan/Bengkel Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muat Turun
5 Arahan Pentadbiran Bil. 3 Tahun 2011 Penggunaan Kad Perakam Waktu Muat Turun
6 Prosedur Dalaman Pentadbiran Bil 4/2010 Garis Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan Muat Turun
7 Prosedur Dalaman Pentadbiran Bil 5/2010 Panduan Pengendalian Dan Pengurusan Kes-Kes Ketidakhadiran Bertugas Anggota Kerja LPNM Muat Turun

 

 

Mukasurat: 1  2  3  4