awam

MINYAK PATI MINYAK PATI

PENGHASILAN MINYAK PATI DARIPADA SISA BUANGAN NANAS

 

PENGENALAN
 

Objektif kajian ini ialah untuk menghasilkan minyak pati naans dan mengenalpasti jumlah penghasilannya minyak pati nanas yang boleh dihasilkan melalui kaedah penyulingan. Tempoh penyelidikan ini ialah 1 tahun. Minyak pati yang dihasilkan dianalisa dengan menggunakan teknik ‘Flouro Transform Infra-Red’,(FTIR).
 

METODOLOGI
 

metodologi

 

Mukasurat: 1  2