warga tani

Khidmat Kejenteraan Khidmat Kejenteraan

PERKHIDMATAN DAN AKTIVTI YANG DIJALANKAN

Khidmat Kejenteraan

  1. Projek yang dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan kemudahan asas kejenteraan ladang untuk BPTN di seluruh negara termasuk keperluan kejenteraan di sektor penanaman yang melibatkan pekebun kecil dan pengusaha tanaman nanas.