industri

JANGKAAN PENGELUARAN HASIL PENANAMAN NANAS JANGKAAN PENGELUARAN HASIL PENANAMAN NANAS

JANGKAAN HASIL PENANAMAN NANAS BAGI BULAN OGOS HINGGA DISEMBER 2016 MENGIKUT NEGERI

 

TAHUN PERMOHONAN      : 2015

TAHUN TANAM                : 2015

TAHUN JANGKAAN HASIL  : 2016