warga tani

Infrastruktur Infrastruktur

PERKHIDMATAN DAN AKTIVTI YANG DIJALANKAN

Infrastruktur PPTTN

  1. Pembangunan BPTN di seluruh negara perlu mencapai tahap sebagai pusat kecemerlangan nanas yang mempunyai segala kemudahan dan kelengkapan industri sekaligus menjadi model industri di sesuatu zon penanaman. lantaran itu, pembangunan infrastruktur di semua BPTN merupakan salah satu projek yang menjadi agenda penting.
  2. Dalam hal ini, sebagai persediaan kearah merealitikan BPTN Alor Bukit umpamanya sebagai pusat kecemerlangan nanas malaysia maka beberapa kerja menaiktaraf infrastruktur perlu dilakukan seperti:
   
  a. Dataran Nanas
  b. Menaiktaraf Galeri
  c. Pagar Sekeliling Pejabat
  d. Menaiktaraf Bangunan Pejabat
  e. Menaiktaraf Surau
  f. Sub-Station Pejabat