Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Kembali ke Laman Utama
moa

LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA

(KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI)

mpib

KENYATAAN SEBUTHARGA

LPNM/BPPT/(SK)/47/2015
 

KERJA - KERJA PENAMBAHBAIKAN SERTA MENYIAPKAN INFRASTRUKTUR BERKAITAN DAN PEMBERSIHAN PARIT SEMPADAN DI RIPP, ROMPIN PAHANG

 

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada pembekal-pembekal tempatan seperti tajuk di atas dan syarat-syarat berikut:

 

Bil

CIDB

Wajib Hadir Taklimat Tapak Pada

 

Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di tempat & masa sebagaimana berikut

 

 

1

 

Gred G1

 

* HANYA KONTRAKTOR DAERAH ROMPIN  SAHAJA DIBENARKAN MENGHADIRI LAWATAN TAPAK

 

Waktu

 

2.00 Petang

 

Mula

 

Khamis
17/12/2015

 

Tarikh

Khamis

17 Disember 2015

 

Hingga

Isnin

28/12/2015

 

Tempat

 

Projek Rompin Integrated Pineapple Plantation, Rompin Pahang

 

Tempat

 

Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat LPNM, Wisma Nanas, No.5 Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor

 

Harga

 

RM 50.00

 

2.  Hanya penama dalam Sijil CIDB dan PKK sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak ; dan
3.  Surat wakil kuasa daripada syarikat diwajibkan bagi kontraktor yang tidak dapat hadir lawatan tapak.
4.  Waktu urusan pembelian dan pertanyaan mengenai sebutharga seperti berikut:

 

Hari

Waktu

Ahad- Rabu
Khamis

9.00 pagi – 12.30 tengahari & 2.00 petang- 5.00 petang
9.00 pagi – 12.30 tengahari & 2.00 petang – 3.30 petang

SEBUTHARGA TUTUP PADA

Waktu

Tarikh

Tempat

12.00 tengahari

28/12/2015

Ibu Pejabat LPNM

 

5. Dokumen sebutharga yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti sebutharga di tempat sepertimana jadual di atas.

 

PERINGATAN : "PEMBERI & PENERIMA RASUAH ADALAH SALAH DIBAWAH
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA" (AKTA 694)