warga lpnm

HALA TUJU HALA TUJU


Meningkatkan nilai eksport produk nanas daripada RM 100 juta kepada RM 700 juta menjelang 2010
   
Menjadikan Malaysia di antara 5 pengeluar nanas utama dunia.
   
Menjadikan nanas sebagai produk pilihan utama Malaysia bagi mengurangkan 75% bil import nanas dan produk nanas negara dengan meningkatkan indeks penggunaan nanas sebanyak 5kg/orang/tahun.
   
Membangunkan kawasan baru tanaman nanas dengan memberi tumpuan khususnya di negeri Sabah dan Sarawak
   
Meningkatkan aktiviti-aktiviti hiliran dan huluan yang terdapat di dalam sistem pembekalan nanas
   
Menjalankan R&D (aktiviti-aktiviti hiliran) untuk meningkatkan industri nanas.
   
Menentukan kualiti produk dan keselamatan makanan yang berasaskan nanas untuk memperkukuhkan daya saing pengeluaran nanas Malaysia.