warga lpnm

e-Staff e-Staff

e-staff


e-Staff
Menyediakan kemudahan online untuk kakitangan LPNM mencetak Slip Gaji, Borang EC, penyata pinjaman kenderaan dan komputer serta sejarah tuntutan perjalanan dan pendahuluan.