warga tani

DATA TERBUKA LPNM DATA TERBUKA LPNM

Data Terbuka LPNM & MOA merujuk kepada maklumat data bagi LPNM & Kementerian Pertanian dan Indsutri Asas Tani (MOA) yang dipaparkan di Portal Data Terbuka Sektor Awam (http://www.data.gov.my)
 

Paparan Data Terbuka boleh dilihat di sini
 

Garis Panduan Data Terbuka :
 

garis panduan perlaksanaan   terma penggunaan