warga lpnm

Bahagian Perlesenan dan Inspektorat (BPI) Bahagian Perlesenan dan Inspektorat (BPI)

Latar Belakang


Bahagian Pelesenan & Inspektorat telah diwujudkan Dibawah Seksyen 20 Akta Perindustrian Nanas 1957(Disemak 1990). Melalui Akta ini sebanyak tiga peraturan subsidiari diwujudkan bagi melicinkan tugas-tugas Bahagian Inspektorat iaitu :-

  1. Peraturan Industri Nanas (Kawalan Kilang Mengetin) 1959 [Pindaan 1989]
  2. Peraturan Industri Nanas (Kawalan Buah) 1979
  3. Peraturan Industri Nanas (Gred, Label, Tanda) 1959
  4. Peraturan Industri Nanas (Ses Eksport) 1959

Bahagian Pelesenan & Inspektorat juga telah diberikan penurunan kuasa dari Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia bagi tujuan pengesahan eksport nanas kaleng, jus, buah nanas, sulur nanas dan ornamental iaitu melalui Akta Kastam, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)2012 dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)2012.

 

Visi

Mewujudkan industri nanas yang terkawal seiring dengan keperluan industri nanas global.
 

Misi

Kami komited kepada perkhidmatan yang dipertanggungjawabkan dalam memantapkan perjalanan industri nanas negara.

 

Moto

Kepatuhan adalah keperluan kami.
( Compliance is our requirement )


Kualiti Polisi

Dalam meningkatkan kualiti Perkhidmatan Pelesenan & Inspektorat Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, kami anggota Bahagian Pelesenan & Inspektorat adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik menepati spesifikasi dan masa bagi memenuhi kehendak pelanggan.
 

Objektif Korporat
 

Membangunkan perkhidmatan yang memenuhi keperluan perundangan, spesifikasi dan masa yang ditentukan.


Objektif Umum


Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan dengan peningkatan kualiti perkhidmatan yang berterusan bagi mencapai tahap aduan tidak melebihi 90%.
 

Objektif Operasi
 

  1. Memastikan Penguatkuasaan Kawalan Mutu di kilang-kilang kecil berdaftar mengikut Akta dan Peraturan yang ditetapkan.
  2. Menentukan aktiviti penyeliaan, pengagihan bekalan buah nanas Pekebun Kecil dan perkhidmatan dilaksanakan dengan berkesan.
  3. Memastikan perkhidmatan yang diberi, disediakan kepada pihak berkaitan industri memenuhi keperluan, kegunaan dan menepati spesifikasi serta masa yang ditentukan.
  4. Meningkatkan kualiti perkhidmatan yang berterusan bagi mencapai tahap aduan kurang daripada 90%.

Mukasurat: 1  2