warga lpnm

Bahagian Kejuruteraan (BKJ) Bahagian Kejuruteraan (BKJ)

 1. Bertanggungjawab dalam melaksanakan perkhidmatan sokongan kejuruteraan berhubung dengan pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan fizikal LPNM khususnya bangunan ibupejabat dan pejabat-pejabat cawangan di seluruh Negara.
   
 2. Bertanggungjawab menjaga, memeriksa dan mengawasi struktur fizikal dan infrastruktur keatas seluruh bangunan-bangunan LPNM di seluruh Negara.
   
 3. Bertanggungjawab terhadap pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan ke atas alat-alat jentera,peralatan-peralatan kilang dan kilang bimbingan.
   
 4. Membantu pengurusan didalam memberi cadangan serta khidmat nasihat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan struktur bangunan,keselamatan bangunan, keselamatan pengguna elektrik , peralatan-peralatan mesin untuk ladang dan kilang-kilang bimbingan.
   
 5. Membuat pemantauan ke atas penyelenggaraan mesin-mesin yang digunakan.
   
 6. Menjalankan penyelenggaraan dan pembaikan terhadap semua kenderaan LPNM.

Mukasurat: 1  2