warga tani

BAHAGIAN TANAMAN BAHAGIAN TANAMAN

PAKEJ PENANAMAN

 • Memajukan tanah dengan tanaman nanas dikawasan-kawasan tanah milik yang terbiar dan keutamaan diberikan kepada projek secara berkelompok / berkumpulan

 • Menggalakkan penanaman nanas secara bersepadu / selingan dengan tanaman lain.

Sub aktiviti:-

 1. Proses permohonan
 2. Proses kelulusan
 3. Proses bekalan benih
 4. Proses penanaman (siap tanam 6 bulan selepas kelulusan)
 5. Proses bekalan input pertanian
  - kadar bantuan : RM 3,150.00 / ekar @ RM 7,784.00 / ha.

 

 

PAKEJ PENANAMAN SEMULA

 • Insentif penanaman nanas di atas tanah yang telah @ pernah ditanam dengan nanas.

 • Insentif tanaman nanas selepas menerima insentif Pakej Penanaman.

Sub aktiviti:-

 1. Proses permohonan
 2. Proses kelulusan
 3. Proses penanaman (siap tanam 6 bulan selepas kelulusan)
 4. Proses bekalan input pertanian.
  - kadar bantuan : RM 900.00 ekar @ RM 2,224.00 / ha.

 

 

INSENTIF LADANG KONTRAK

 1. Bantuan Input Petanian (racun, benih, baja)

 2. Bantuan Input Pertanian Tambahan (baja semburan)

 3. Latihan dan kursus teknikal

 4. Kemudahan Infrastruktur dan peralatan ladang

 

*bergantung kepada terma dan syarat dari LPNM