warga lpnm

Bahagian Perancangan Strategik (BPS) Bahagian Perancangan Strategik (BPS)


OBJEKTIF BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK

1.  Memastikan pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan dilaksanakan dengan efektif selaras dengan matlamat agensi dan kehendak kerajaan
 
2. Memastikan keberkesanan pelaksanaan program pembangunan agensi.
 
3. Mengoptimakan manfaat hubungan dan kerjasama antarabangsa dalam program pembangunan industri nanas Negara.


CARTA ORGANISASI
 

carta organisasi bahagian perancangan strategik

Mukasurat: 1  2