awam

Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN) Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN)


GALERI FOTO

Hebahan Aktiviti Terkini Yang Dijalankan


STATISTIK REKOD PENANAMAN NANAS MD2
(TAHUN  2012 HINGGA 2015)

TAHUN  2010  2011  2012  2013  2014  2015
Luas Tanam 19.7 ek   22.99 ek 3.5 ek 10 ek 3.3 ek
Bil. Benih 295,500 - 344,890 52,000 347,700 48,800
Pengeluaran Benih - 419,520 190,790 125,450 490,200 503,336
Pengeluaran Buah -       31,242.75 20,720.40


AGIHAN HASIL BENIH MD2

  TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
90% Tanam
Semula
419,520 95,490 125,450 472,575 475,336
10% Bekalan Kepada Industri - 95,300 - 17,625 28,000

2016 = 53 EKAR


AGIHAN AGIHAN HASIL BUAH MD2

  TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

90%

Jualan
(RM)

25,940 8,339 59,167 31,242.75 20,720.40
10% Promosi
(RM)
- - - 4,208 610

2016 = SETAKAT MAC 2016 (RM 14,605)


MAKLUMAT AM

  1. Laman Facebook

https://www.facebook.com/Bahagian-Pembangunan-Teknologi-Nanas-1711680815728936/
 

Mukasurat: 1  2  3  4