awam

Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN) Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN)

 

CARTA ORGANISASI

 

AKTIVITI YANG DIJALANKAN

 1. Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas
  1. Merangka, membangunkan dan mewujudkan Pusat Agro Pelancongan
  2. Menyelaras dan Mentadbir pusat pelancongan dengan baik dan teratur.
  3. Merancang dan melaksanakan pembiakan benih supaya dapat diagihkan secara konsisten dan berterusan.
  4. Menguruskan ladang supaya peringkat pengeluaran buah dapat dikeluarkan setiap bulan bagi memenuhi keperluan Agro Pelancongan.
  5. Mewujudkan petak-petak pengamatan dan menjalankan penyelidikan di petak-petak percubaan dengan usahasama agensi penyelidikan.
  6. Mengurus ladang dan tapak semaian nanas di stesen nanas.
    
 2. Pembiakan Benih

Projek ini bertujuan menambahbiak benih-benih nanas mengikut varieti iaitu N36, Josapine dan MD2 serta dengan pengurusan yang cekap bagi menjamin kualiti benih yang baik dan membantu pengusaha tanaman nanas dalam penghasilan hasil ladang yang produktif.

Projek ini turut memastikan harga benih nanas lebih stabil dan mengurangkan kos pengeluaran

 1. Agro Pelancongan

Terdapat beberapa kemudahan - kemudahan yang disediakan bagi Unit Agro Pelancongan. Antaranya adalah sepertimana berikut :

 1. Galeri Nanas
 2. Homestay (1 unit)
 3. Tapak Perkhemahan dan Hutan Rekreasi (2 ekar)
 4. Kilang Memproses Cip dan Jus Nanas
 5. Surau, Dataran dan Gelanggan Sukan
 6. Ladang Nanas (“Pineapple Park”)
  • Janaplasma
  • Menaiki Tram
  • Aktiviti Berbasikal
  • Menara Tinjau
  • Ternakan Lembu Secara Fidlot
  • Kilang Memproses Makanan Haiwan dan Kertas Dari Nanas

Mukasurat: 1  2  3  4