warga lpnm

AKTIVITI AKTIVITI

Bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program pembangunan sektor pekebun kecil dan program sokongan industri di bawah Rancangan Lima Tahun Malaysia. Melaksanakan program-program kawalan mutu yang berkaitan dengan industri nanas yang meliputi aspek pengeluaran buah, pemprosesan dan hasilan nanas bagi menjamin kualiti pengeluaran mengikut spesifikasi-spesifikasi dan codex alimentarius dengan perlaksanaan program kawalan mutu melalui:

      1. Penubuhan program kawalan mutu pertama (QCC) dengan kilang
    2. Pemeriksaan untuk nanas kaleng di makmal
    3. Penubuhan makmal grading, mikrobiologi dan makmal kimia
    4. Pelaksanaan sistem ISO 9002
       
    5. Menjalankan kegiatan pendaftaran yang diperuntukkan di bawah Akta Perindustrian Nanas
       
      6.  Pendaftaran kilang
    7.  Pendaftaran pengangkut
    8.  Pendaftaran penanam-penanam nanas
    9.  Pendaftaran pengeksport
       
      10. Pengeluaran permit eksport nanas kaleng dan nanas segar
       
    11. Penetapan harga buah nanas, jenis kaleng yang dihantar ke kilang